2020. március 7., szombat

A Horthy kastély - Látogatás Kenderesen, 2014. augusztus 4.


A Horthy kripta megtekintése után folytattuk utunkat a következő látnivaló felé, a Horthy kastélyhoz.

"A kastély az 1800-as évek elején épült, eredetileg nem a Horthy család birtokában volt, hanem Halassy kúriaként tartották nyilván. 1850-ben érkezett ide az első Horthy, a kormányzó édesapja, Horthy István. Anyai ágon örökölt itt birtokot, majd feleségül vette Halassy Paulát. Ezután beszélhetünk az épületről Horthy kastélyként. 
Az 1800-as években még egy nagyon egyszerű U alakú épület volt, Horthy István és Halassy Paula ebben az egyszerű kúriában élte le az életét. Itt született 9 gyermekük is, köztük Miklós, aki 1868. június 18-án, ötödik gyermekként született a családba.
A kastély átépítésére 1925-ben került sor, ekkor már Horthy Miklós lakott itt a családjával. A Tanácsköztársaság és a román megszállás után mindenképp sort kellett keríteni egy felújításra. Horthyné kérése volt, hogy a kastély neobarokk jegyeket öltsön magára az átépítéskor, ekkor épült a kastélyhoz a fenti manzárdrész, a kocsifelhajtó, a pipázó, és a hátsó körterasz, Kalin Ferenc tervei alapján.
Miután Horthyt kormányzóvá választották az itteni kastélyt nyári lakként használták. Minden évben úgy érkeztek haza, hogy a születésnapját itt tölthessék és az aratás befejeztével tértek haza Budapestre. A kastélyhoz közvetlenül 10 holdnyi föld tartozott, ez főként nagy parkból állt, illetve zöldségeskert, gyümölcsös volt itt található. A park végében halastó volt kialakítva.
1944 októberében a Horthy családot a németek elvitték. Ezután a kastélyban lévő értékeket széthordták és megpróbálták az épületet tönkretenni. A bútorokat elhordták, a csodálatos könyveket és megmaradt tárgyakat máglyára hordták és elégették.
Volt olyan időszak, amikor az épületet magtárnak használtál, illetve lovakat tartottak benne. 1950-ben iskolát létesítettek itt. Először 6 hetes traktoros képzést indítottak itt, majd később mezőgazdasági szakiskolát létesítettek. Jelenleg a kastélyba látogatók az épület szépségét tekinthetik meg, valamint azt a pár helyiséget, ami eredeti állapotában megmaradt. Az egykori pipázó pedig emlékszobaként őrzi a múltat, amelyben képeket láthatnak a régi idők kastélyáról.
Az ideérkező vendégeknek szívesen megmutatjuk a kastély hátsó részén kialakított minifarmot, ahol birkák, szarvasmarha, sertés, hátasló is látható."

Fenti idézet innen.


És részlet egy másik idézetből:
Bedő Zoltán / Székely Hírmondó
 
"Száz esztendeje, 1920. március 1-én választotta meg a magyar nemzetgyűlés elsöprő többsége vitéz nagybányai Horthy Miklóst (1868–1957), a székely eredetű nemesi családból származó altengernagyot Magyarország kormányzójává.
A lehetséges 141 szavazatból 131-et kapott, nyilván nem véletlenül. Ő volt az ugyanis, aki az 1918. október 31-én végrehajtott puccsal hatalomra került Károlyi-kormány által leszerelt magyar haderő szétzüllesztett alakulataiból megszervezte a nemzeti hadsereget. A maradék országrészben pedig szintén ő vetett véget a haza- és nemzetveszejtő Károlyi Mihály gróf tevékenysége, majd a 133 napig tomboló kommunista rémuralom nyomán kialakult áldatlan állapotoknak.
Horthy Miklós kormányzónak elévülhetetlen érdemei vannak az I. világháborút lezáró fegyverszünet után megcsonkított, romokban heverő, kifosztott, erkölcsileg lezüllesztett Magyarország talpra állításában és Európa középmezőnyébe való felzárkóztatásában. Ugyanakkor a trianoni békediktátum részleges revíziójának a megvalósításában is, amelynek köszönhetően 1938-ban Csehszlovákiától 12.012 km², 1940-ben Romániától 43.104 km² terület tért vissza jószerint puskalövés nélkül magyar fennhatóság alá.

....De azt se felejtsük el, hogy a háborúba is a történelem szorításában lépett be a németek oldalán, hiszen a Magyarországra kényszerített trianoni békediktátum meghatározta és korlátok közé szorította a külpolitikát. 
...rendet teremtett a halálra ítélt országban, talpra állította a megroggyant lábú nemzetet, és visszaadta az önbecsülését. Személyében a haza megmentőjét tisztelhetjük."

A felvételek 2014. augusztus 4-én készültek.


A kastély a kerttel

Horthy Miklós szobra a kertben...A kastély közelebbről


A kerti sétánk után beléptünk a kastélyba - régi fotók a falon....


A díszes szobák, bútorok, képek....Újra kint - a teraszon....


A kaput csak távozásunkkor fényképeztük le

Az egyik kapuoszlopot díszítő oroszlán
Az ehhez a naphoz kapcsolódó összes bejegyzés: