2020. február 27., csütörtök

A Horthy kripta - Látogatás Kenderesen, 2014. augusztus 4.


Miután megnéztük a Horthy Miklós Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi Kiállítótermet, indultunk tovább a Horthy kriptába.

Az alábbi adatok Kenderes város honlapjáról származnak:

A Horthy család kriptáját az 1920-as években építették, a kenderesi temetőben található.
Az épületben 20 sírhely található, amelyből 4 üres. 

Itt nyertek örök nyughelyet:

• vitéz nagybányai Horthy Miklós
• vitéz nagybányai Horthy Miklósné aradi Purgly Magdolna gyermekeik:
• Horthy Magdolna
• gróf Károlyi Gyuláné Horthy Paulette
• Horthy István
• Ifj. Horthy Miklós
• Horthy Paulette férje Gróf Károlyi Gyula
• a Kormányzó Úr nagyszülei Horthy István és Puky Amália
• a Kormányzó Úr édesapja nagybányai Horthy István
• a Kormányzó Úr édesanyja dévaványai Halassy Paula
• a Kormányzó úr öt testvére (István, Zoltán, Szabolcs, Jenő és Béla)
• a Kormányzó úr István nevű testvérének felesége Latinovits Margit
• William Guy Bowden angol ezredes, özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona asszony második férje

1993. szeptember 4-én hozták haza Portugáliából és helyezték örök nyugalomra a családi kriptában a Kormányzó Úr, felesége földi maradványait, valamint legfiatalabb gyermekük Miklós hamvait.


A felvételek 2014. augusztus 4-én készültek.


A kripta épülete....


A kripta előtti kopjafa...


Vitéz Nagybányai Horthy Miklós síremléke a kripta előtt...


Horthy István mellszobra a kripta előtt

A kripta belseje.....


Az ehhez a naphoz kapcsolódó összes bejegyzés:

2020. február 20., csütörtök

A Horthy Miklós Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi Kiállítóterem - Látogatás Kenderesen, 2014. augusztus 4.


Egy erdélyi nyaralásunkról hazafelé jövet álltunk meg Kenderesen, hogy megnézzük a Horthy Miklós emlékeket. Először a Horthy Miklós Tengerészeti- és Kenderesi Néprajzi Kiállítótermet kerestük fel, majd a kriptát, és végül a Horthy kastélyt. Mindhárom látnivaló közös belépőjeggyel volt látogatható. A kiállítás megtekintése után a múzeum munkatársa idegenvezetőként elkísért minket a kriptához és a kastélyba is, de ezek majd a következő bejegyzéseimben lesznek láthatók.....

A kiállítóterem a Szent István út 41. szám alatt található, aki erre jár, és futja idejéből, ne hagyja ki.

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. - Estoril, Portugália, 1957. február 9.) magyar politikus, a XX. századi magyar történelem meghatározó alakja. Az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő. Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat.
1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig ő volt a Magyar Királyság kormányzója.
Portugáliai emigrációban halt meg, 1957-ben. 1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen, a Horthy kriptába. 

A felvételek 2014. augusztus 4-én készültek. 


A néprajzi kiállítás

A tengerészeti kiállítás


Horthy Miklós életét összefoglaló emléktábla....


Készíttette: a Délalföldi 56-os Vitézi rend, alkotója: Kincses Előd, 2010.

Ifj. Horthy Miklós két lánya, Zsófia és Nikolette

László Fülöp Elek festményének fényképe

Vitéz Nagybányai Horthy István és felesége, gróf Edelsheim-Gyulai Ilona

Vitéz Nagybányai Horthy István

A falon látható sírszalagok 1942. augusztus 27-én kerültek Kenderesre, amikor Vitéz Nagybányai Horthy István,
kormányzóhelyettes temetése volt. A kripta a II. Világháborút követően, 1982-ben lett kinyitva először.
Ekkor találták meg a temetésre hozott koszorúkat, rajta az itt kiállított részvétszalagokkal. 
Hosszújáratú tengerészkapitányi egyenruha

Kormányosi kabát és sapkaAz előző kép írása

Fényképek tengerészeti emlékművekről

A Titanic modellje

A "Hungária" nevű motoros jacht modelljeAz otrantói csatában résztvett hajók modelljeStróbl Alajos mellszobra Horthy Miklósról. A legnagyobb
 magyar tengerész Vitéz Nagybányai Horthy Miklós cs. és kir.,
 valamint magyar királyi altengernagy 1920-44-ig Magyarország
 kormányzója.
 Kormányzásának 10. évfordulójának ünnepére készítette
 ezt a szobrot nagynevű szobrászművészünk, Stróbl Alajos.

Sírszalagok

Szobortöredék Horthy Miklósról

Özv. Horthy Istvánné gróf Edelsheim-Gyulai Ilona

Fényképek Horthy Istvánról, feleségéről és kisfiukról...


A kiállítóterem


A Horthy nemzetség címere

Nehézfegyverek

Tengerész csomók gyűjteménye


A galéria kiállítási anyaga....
Letekintés a galériáról

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós újratemetése. Kenderes, 1993. szeptember

Hajóhorgony


Székelykapu a múzeum mellett...
Az ehhez a naphoz kapcsolódó összes bejegyzés: